Diensten

Sectoren

Rubico interim management heeft ervaring met (verander)projecten/programma’s in de volgende sectoren:

  • Zorg (V&V)
  • Onderwijs
  • Overheid
  • ICT

Lijnmanagement

Is er een gat geslagen in uw lijnmanagement wegens ziekte, verlof of een (op handen zijnde) reorganisatie? Rubico interim management helpt u en uw organisatie met het invullen van een lijnmanagement positie op tijdelijke basis. Uitgangspunt is de zaak draaiende te houden. Hierbij wordt niet alleen op de zakelijke aspecten (zoals financiën en het correct draaien van de processen) gelet maar ook op de menselijke kant: er zal voor worden gezorgd dat werkoverleggen, functioneringsgesprekken, teamuitjes en teamvergaderingen doorlopen opdat uw werknemers optimaal hun werk kunnen blijven doen.

Verandermanagement

De meest succesvolle veranderingen komen tot stand door veranderprocessen en het meedenken/doen hierin van binnenuit te laten plaatsvinden. Evenzo belangrijk hierbij is echter de “frisse” blik van buiten: iemand zonder een verleden in de organisatie die meedenkt, kan vaak de “ingewijden” net de juiste spiegel voorhouden. Rubico interim management loopt met u mee in een verandertraject (in tegenstelling tot “voor de troepen uitlopen”). Stappen van een dergelijk traject zijn onder andere: het meedenken in de strategie, het medeopstellen van de plannen, het creëren van draagvlak in de organisatie en/of zorgdragen voor een zorgvuldige uitvoering van de verandering.

Projectmanagement

Veranderingen in de procesvoering lijken elkaar steeds sneller op te volgen, met name door de continue ontwikkelingen op automatiseringsgebied. Tijdens het invoeren van nieuwe systemen/technieken is het van groot belang dat de huidige ondersteunende processen gewoon doorlopen. Rubico interim management helpt u bij het implementeren van ICT gerelateerde projecten en draagt hierbij zorg voor een zo min mogelijke verstoring van de lopende zaken. Daarnaast wordt er gekeken naar een zo optimaal mogelijke aansluiting van de nieuwe ICT omgeving bij mogelijk andere veranderingen in uw bedrijfsvoering.

Programmamanagement

Rubico interim management draagt zorg voor een gedegen sturing en afstemming van de verschillende projecten binnen uw organisatie met als doel een optimale waarborging van uw zakelijke belangen in de (verschillende) projectresultaten