Portfolio

ZORG

logo

Verandering: Van aanbodgericht naar vraaggericht werken

 

logoA

Verandering: voor de locatie Groenelaan (130 bewoners) de geleverde zorg in lijn brengen met de zorgzwaarte pakketten

 

ONDERWIJS

logo Altraitalia

Analyse en advies over de gewenste uitbreiding van het werkveld en de bijbehorende organisatiestructuur.

logo Albeda

Verandering: doorstart van twee vastgelopen ICT gerelateerde verandertrajecten bij de afdelingen Personeelszaken en Financiën.

 

OVERHEID

logo Ams

Verandering: implementatie en organisatie van het Servicehuis ICT (SHI), in het leven geroepen om de ICT omgevingen te beheren van de verschillende diensten van de Gemeente Amsterdam. 

logo Kadaster

Project Audit en aanbevelingen vervolgaanpak van het BAG project

viualcvfgvi0

Verandering: ontwikkeling en implementatie van een digitaal aanvraag en verwerkingssysteem ten behoeve van de nieuwe subsidieperiode van het Europees Sociaal Fonds. 

Klik hier voor een beschrijving van het project.