Veranderen op de “Rubico” manier – stap voor stap

Nu de veranderingen in de wereld om ons heen zich steeds sneller aandienen, staan organisaties naar hun gevoel steeds vaker voor “de Rubico”. Vaak wordt er dan in eerste instantie voor gekozen om “aan deze zijde van de oever” eerst een aantal (technische) veranderingen door te voeren. De organisatie raakt opgeslokt door de opeenstapeling van  technische veranderingen waardoor “de (beloofde) andere zijde van de oever” uit het zicht raakt. Gevolg: mensen haken af en de verandermoeheid treedt in.

Toch is deze impasse te voorkomen dan wel te doorbreken. Alles draait om de juiste focus te behouden dan wel deze weer te vinden. De waarom vraag, het doel van de verandering (en op termijn transformatie) staat hierbij centraal. U zult zien, van een duidelijk doel dat de essentie van de organisatie raakt, gaat een ieders hart sneller kloppen. Veranderen slurpt dan geen energie (meer) maar geeft energie, net zoals bij Caesar en zijn mannen die met kloppend hart maar vol energie de oversteek over de Rubico maakten en zich op weg naar Rome begaven.

Speerpunten van de “Rubico veranderaanpak” zijn:

  • Aandacht voor het wezen van de organisatie en daarmee het verhaal achter de verandering
  • Het verhaal wordt binnen alle gelederen van de organisatie be- en geleefd
  • Medewerkers zelf als spil van de verandering
  • Klein (=overzichtelijk!) beginnen
  • Veranderen met het oog op de toekomst: niet alleen de verandering borgen maar ook het omgaan met veranderingen vanuit het wezen van de organisatie. Zo alleen kan de organisatie meebewegen in de tijd.

De denk – en werkwijze die naadloos aansluit bij bovengenoemde speerpunten is de verbeter-kata, de denk – en werkwijze achter wat bekend staat als de Lean filosofie. Lees hier meer over op de pagina “ervaar de verbeter-kata” en in de blogs!