Blog

Nieuws en overpeinzingen

Op deze pagina nieuws en overpeinzingen uit verschillende hoeken: over verandermanagement, boeken die ik heb gelezen, nieuws dat ik heb gehoord en over de verrassende zaken die ik leer tijdens de leergang Veroudering en Gezondheidszorg.  Veel leesplezier en reacties zijn altijd welkom!

De Herbergier: geen hoofdingang maar een voordeur

11-11-2014 – Een paar weken terug op werkbezoek geweest bij de Herbergier in Delft, een woonhuis voor ouderen met geheugenproblemen. Voor het eerst liep ik door een woonhuis voor ouderen en dacht ik bij mijzelf, hier zou ik ook wel willen wonen als ik oud ben! In een voormalig schoolgebouw zijn 16 appartementen gebouwd, plus een appartement waar de twee gastheren zelf wonen. Elk appartement is ingericht door de bewoner en de familie zelf en dat kun je zien! Geen eenheidsworst met hier een daar wat eigen spulletjes, maar een inrichting die de persoonlijkheid van de bewoner weerspiegelt. Niet voor niets worden stagiaires die naar een levensplan van de bewoners vragen, geadviseerd maar eens goed rond te kijken in het appartement van de bewoner.

Natuurlijk speelt de monumentale architectuur van het pand een grote rol bij de uitstraling en sfeer. Maar dat is het niet alleen. Hier is duidelijk geen instituut neergezet, met kantoortjes, vergaderruimtes en een receptie. Alles draait om het zo prettig mogelijk wonen en bepaalt de bewoner zelf hoe zijn/haar dag er uit ziet. Hier ook geen gesloten deuren of een receptie die bewoners die naar buiten willen tegen moet houden . De voordeur is gewoon open en ja, soms (maar niet eens zo vaak) wandelen de bewoners even de buurt  in.  De buurtbewoners kennen alle bewoners goed, want elk jaar wordt er een buurtfeest gehouden in de tuin van de Herbergier. Kortom hier werken de zorgmedewerkers, steevast gastheer en gastvrouw genoemd, in de woonomgeving van de ouderen en wonen de ouderen niet in de werkomgeving van de zorgmedewerkers!

Gastheren en zorgondernemers Pierre Spaan en Jan Willem Stellingwerf vertellen met grote betrokkenheid en passie over het huis en hun huisgenoten. Jan Willem haalt op zaterdagochtend in kamerjas zijn krantje bij de voordeur en groet dan de huisgenoten die hij tegenkomt. Dan wordt er soms wel meewarig gezegd: “ach, hebben ze u nog niet aangekleed?”

Kijk voor meer informatie op http://herbergier.nl/delftcentrum/

Studiereis naar Londen, Leyden Academy

30-06-2014 – In de week van 12 tot en met 16 mei ben ik met de groep van de Leyden Academy op studiereis naar Londen geweest. Het werd een fantastische en zeer leerzame week. Lees hier mijn blog:

http://www.leydenacademy.nl/Executive_leergang/Ervaringen_van_deelnemers

http://www.leydenacademy.nl/Executive_leergang/Ervaringen_van_deelnemers/

Blog_Renske_Siezen_deel_II

“Spinoza voor dummies”

25-04-2014 – Op aanraden het boekje “En je zult spinazie eten” van Jan Knol gelezen. Jan Knol legt in begrijpelijke taal het gedachtegoed van Spinoza uit. En hoe! Wat een rijkdom in zo’n klein boekje (slechts 126 pagina’s)! Spinoza’s filosofie snijdt door je ziel heen en raakt de kern van ons “zijn”. Een paar citaten die mij zeer raakten:

Over het zijn (p.27): “Alles hangt van iets anders af. Niets is zijn eigen oorzaak. Niets bestaat uit eigen kracht,”

Over de vrije wil (geen) (p.55): “Je volgt je eigen zin en doet dat noodzakelijk, want uit wat je bent, volgt wat je doet.”

Over de beperkingen die wij onszelf opleggen (p.92): “…wees eerst gelukkig dan verdwijnen de onvrijheden en dwangmatigheden vanzelf wel” (in plaats van deze eerst proberen op te ruimen).

Over de politiek (p.109): “Niet vrede maar oorlog is de natuurlijk toestand van de mensenwereld. Doel van de politiek moet nu juist zijn om met elkaar uit die oorlogstoestand te geraken.:

Over begrijpen (p118): “Begrijpen en liefhebben gaan hand in hand.”

Kortom een absolute aanrader!

Medicijnstudies slaan 65 plussers over

224-04-2014 – Afgelopen dinsdag 22 april hoorde ik Catherina Keyl op de radio. Zij vertelde over een nieuw programma dat zij gaat presenteren genaamd Catherine in actie tegen kanker. Als motivatie voor het presenteren van dit programma vertelde zij dat zij heel geschokt was geweest te horen dat terwijl kanker bij 60% van de 65 plussers voorkomt, de medicijnen tegen kanker worden getest op de leeftijdscategorie tussen 30 en 55 jaar.

Dit geldt echter niet alleen voor medicijnen tegen kanker, zo leerde ik tijdens een college van Simon Mooijaart (in het kader van de Leergand Veroudering en Gezondheidszorg die ik volg aan de Leyden Academy). Slechts 5% van de medicijnstudies is gebaseerd op ouderen. Terwijl 45% van de medicijnkosten van ouderen komt! Evidence-based is dus niet zo bewezen als wij vaak wel denken.  Dat kinderen en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de studies was al bekend, maar daar komen nu dus ook nog 60-65 plussers bij. Met de toenemende vergrijzing is het zaak dit snel te veranderen. Initiatieven zijn hier al voor, kijk bijvoorbeeld maar naar de website van het instituut voor Evidence-Based Medicine voor Ouderen:  http://www.iemo.nl/.