Klanten en Ervaringen

Operationeel managers

“Voordat we de oplossing in schieten, stellen we ons nu eerst de vraag waar het nu eigenlijk om gaat. Vervolgens knippen we het op in kleine stappen. Dit stelt ons in staat om naast de dagelijkse drukte kleine verbeteringen door te voeren. Ook weten we veel beter van elkaar waar we mee bezig zijn. “

Omgevingsvergunningen

“Het beste wat het ons gebracht heeft is meer bewustwording en structurele aandacht voor waar we mee bezig zijn. Langzamerhand stijgen we iets uit boven de dagelijkse waan en drukte van de dag om na te denken over wat en hoe we het slimmer en/of eenvoudiger kunnen doen.”

Inzameling & reiniging

“Ik word persoonlijk erg enthousiast van de katasessies. Het geeft mij een goed beeld over hoe wij het in een organisatie efficiënter kunnen organiseren. Het is belangrijk dat we onze medewerkers betrekken bij de ideeën die wij hebben maar wat nog belangrijk is, is dat de ideeën eigenlijk van de medewerkers moeten komen. “

Vergunningen Openbare Ruimte Parkeren

“We denken meer na over onze situaties/werkprocessen.”

Ervaringssessie HR Service Center

“Het was een eyeopener om met elkaar, over teams heen, bottom-up met het werkproces bezig te zijn. Het denken in kleine stappen zorgde er voor dat we uiteindelijk niet alleen een gerichte eerste actie konden formuleren, maar het behoedde ons er ook voor dat we ons veel te veel werk op onze hals haalden. Dit was namelijk bij nader inzien helemaal niet nodig.”

ZORG

logo

Verandering: Van aanbodgericht naar vraaggericht werken

 

logoA

Verandering: voor de locatie Groenelaan (130 bewoners) de geleverde zorg in lijn brengen met de zorgzwaarte pakketten

 

ONDERWIJS

logo Altraitalia

Analyse en advies over de gewenste uitbreiding van het werkveld en de bijbehorende organisatiestructuur.

logo Albeda

Verandering: doorstart van twee vastgelopen ICT gerelateerde verandertrajecten bij de afdelingen Personeelszaken en Financiën.

 

OVERHEID

logo Ams

Verandering: implementatie en organisatie van het Servicehuis ICT (SHI), in het leven geroepen om de ICT omgevingen te beheren van de verschillende diensten van de Gemeente Amsterdam. 

logo Kadaster

Project Audit en aanbevelingen vervolgaanpak van het BAG project

viualcvfgvi0

Verandering: ontwikkeling en implementatie van een digitaal aanvraag en verwerkingssysteem ten behoeve van de nieuwe subsidieperiode van het Europees Sociaal Fonds. 

Klik hier voor een beschrijving van het project.