Over Rubico

De naam Rubico is de Latijnse naam voor de rivier Il Rubicone (It). De Rubico is tegenwoordig een bescheiden bergrivier tussen Ravenna en Rimini, maar was ten tijde van het Romeinse Rijk een belangrijke grens: de rivier werd beschouwd als de grens van het gebied dat door de Senaat bestuurd werd. Geen enkele Romeinse generaal had het recht met zijn troepen deze te overschrijden. Gebeurde dit toch dan liep hij onherroepelijk het gevaar tot opstandeling en “vijand van het vaderland” te worden verklaard. Maar Julius Caesar stak toch met zijn leger in 49 v.Chr. over de Rubico om de senaat- die hem onrecht aandeed- de les te lezen. Hij sprak hierbij de woorden “Alea iacta est” ( = de teerling (=dobbelsteen) is geworpen ). Caesar trok rechtstreeks naar Rome, verjoeg er zijn tegenstanders en nam de macht over. Dit was het begin van de Romeinse burgeroorlog (49-45 v Chr.) die Julius Caesar uiteindelijk won.

Julius Caesar zette hier niet zomaar een verandering in gang, hier was sprake van een doorbraak: eenmaal de Rubico over was er geen weg terug. Julius Caesar is de geschiedenis in gegaan als een uitstekend militair bevelhebber en een groot staatsman. Hij ontpopte zich tegenover zijn onderdanen als een zeer gematigd en rechtvaardig staatsleider.

Tegenwoordig staat “de Rubico oversteken” nog steeds symbool voor het nemen van belangrijke beslissingen waar je niet op terug kan komen.