De tien eigenschappen van succesvolle zelfsturende teams

Waarom lukt het de ene organisatie wel zelfsturende teams effectief te laten draaien en de andere organisatie niet? In de vorige blog gaven we al aan dat zelfsturing niet alleen een kwestie is van het weghalen van een managementlaag. Het doel van zelfsturing is het vergroten van de kracht en creativiteit van medewerkers in een organisatie. En om dat te bereiken wordt er beduidend meer van een organisatie gevraagd dan teams enkel zonder (directe) manager te laten functioneren.

Hieronder hebben wij tien eigenschappen samengevat die naar onze mening het succes bepalen van zelfsturende teams.

lees meer
Een succesvol zelfsturend team kent:

1. een positief mensbeeld: een gedeeld beeld door de hele organisatie heen dat iedereen een bijdrage wil leveren. Hierbij wordt wel erkend dat niet iedereen dezelfde verantwoordelijkheid kan nemen. Zet mensen in op hun kracht en zorg ervoor dat de teamleden elkaar hierin aanvullen;

2. gemotiveerde medewerkers: medewerkers moeten het echt willen. Sommige coördinerende taken, in de ogen van vakmensen vaak de “rotklussen”, zullen door het team zelf opgepakt moeten worden;

3. gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal en niet de individuen;

4. regelruimte: het team moet de ruimte en de mogelijkheid krijgen om zelf beslissingen te nemen en andere werkwijzen uit te proberen. Kortom te doen wat zij denken dat goed is!

5. regelvermogen om het desbetreffende proces te sturen. Het team moet over voldoende zelfsturend vermogen beschikken en kan in dit kader gezien worden als de ‘proceseigenaar’;

6. leidinggevenden die het team ondersteunen door richting te geven en waar nodig kaders te stellen;

7. resultaatgerichtheid: de verantwoordelijkheid van het team wordt niet uitgedrukt in termen van een taak, maar in de definitie van het gewenste resultaat, te weten een product of dienst met daaraan door de klant gestelde eisen;

8. transparantie: besluiten en resultaten zijn zichtbaar voor iedereen;

9. meerdere leiders ieder op zijn/haar eigen terrein. Zelfsturing betekent niet “zonder leiderschap”. Het leiderschap zit echter verspreid in de organisatie. Je bent geen leider op basis van een titel maar op basis van specialisatie/kennis en /of ervaring;

10. een eigen onderwijsbudget: het team bestaat uit vakmensen die heel goed weten welke kennis ze nodig hebben dan wel (verder) moeten ontwikkelen om hun werk goed te doen. Zij bepalen zelf welke opleidingen zij nodig hebben en kopen deze zelf in;

Nu zou de moed al in jouw schoenen kunnen zakken bij de gedachte dat jouw team en organisatie aan al deze eigenschappen zou moeten voldoen. Niet doen! De eigenschappen één en twee staan absoluut aan de basis, maar de andere acht eigenschappen zijn ook “onderweg” te ontwikkelen en bij te schaven. Zolang iedereen in de organisatie hier maar voor open staat. Houd hierbij vooral de kerngedachte van continue verbetering voor ogen: het pad ontstaat door erop te lopen! De verbeter-kata helpt dit pad te belopen. Kijk hiervoor op de pagina “ervaar de verbeter-kata”!